Trung Quốc bảo giàn khoan 981 đang di chuyển để dò dầu

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014. Người đăng:
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan